В НПП «Північне Поділля» завершив роботу семінар для науковців природоохоронних та наукових установ Західної України

26.06.2017 admin Новини

21-23 червня на базі НПП «Північне Поділля» у м. Золочів проходив семінар на тему: «Імплементація Оселищної Директиви Європейського Союзу: оселища та флора», у рамках проекту ЄС «Підтримка України в апроксимації напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA). Науковий захід відбувся під керівництвом консорціуму EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. (Мадрид, Іспанія) (www.eptisa.com), у партнерстві з Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» (Київ, Україна) ( www.mama-86.org.ua) та Environmental Institute s.r.o (Республіка Словаччина) (www.ei.sk). Мета такого проекту – сприяння Україні в апроксимації її законодавства до законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (Статті 360–366 і Додаток ХХХ) та рамкових документів про апроксимацію екологічного законодавства України.

            Темами вищезазначеного наукового форуму були:

  • Інвентаризація видів флори: методологія інвентаризації видів – судинні рослини; методологія інвентаризації видів – несудинні рослини; оселище виду, визначення, опис; території важливі для співтовариства (SCI).
  • Оселища: оселищна концепція, визначення, ідентифікація, інтерпретаційних посібник; методологія картування оселищ; логістика картування, інформаційна система, оцінювання даних.
  • Концепція охоронного статусу і менеджмент: визначення сприятливого охоронного статусу (FCS), менеджмент-планування.
  • Моніторинг та звітність: методологія моніторингу, організаційна та інформаційна системи, оцінювання даних і звітність.

У семінарі взяли участь близько 40 учасників з-понад 35 наукових та природоохоронних установ. Відкрив захід директор установи Юрій Сиротюк. Також із вступним словом виступили Ян Шеффер – ключовий експерт Проекту, Ігор Борисович Іваненко – директор департаменту з питань заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України. На початку семінару відбулось представлення його учасників, де вони мали змогу поділитися своїми очікуваннями від заходу.

Потім учасники семінару заслухали доповіді експертів Проекту Анни Куземко («Інвентаризація видів флори – методологія інвентаризації видів, оселище виду»), Расто Ласака («Оселища – оселищна концепція, ідентифікація, методологія картування оселищ, організація картування») та Яна Шеффера («Території, важливі для співтовариства (Site of Community Interest, SCI) – опис, визначення, об’єднання бази даних видів і оселищ, залучення зацікавлених сторін». Після доповідей експертів Анастасія Драпалюк (головний спеціаліст відділу формування і розвитку екомережі та територій ПЗФ Мінприроди) представила проект Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні». Усі доповіді викликали значний інтерес у слухачів та супроводжувалися численними науковими дискусіями.

На завершення першого дня працівники НПП «Північне Поділля» провели пішохідну екскурсії для учасників семінару до місця зростання Сеслерії голубої (Sesleria caerulea) (вид, занесений до Червоної книги України, зустрічається лише у долині р. Золочівка, у зоні діяльності НПП «Північне Поділля»), в околиці с. Золочівка.

Другий день семінару розпочався з підготовки до польових робіт. Ключові експерти Проекту Я. Шеффер та Р. Ласак окреслили основні завдання та розподілили учасників на 4 групи, керівниками яких були Анна Куземко (д.б.н., провідний науковий співробітник НДП «Софіївка» НАН України, експерт Проекту), Олександр Кагало (к.б.н., с.н.с., завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України), Роман Кіш (к.б.н., науковий співробітник Ужгородського національного університету), Юлія Вашеняк (к.б.н., старший викладач Хмельницького інституту ПрАТ ВНЗ МАУП).

Польові роботи відбувалися на території НПП «Північне Поділля» в околицях с. Стінка (Великовільшаницька с/р, Золочівський р-н). Тут зростають численні раритетні рослини України та Європи, такі як відкасник татарниколистий, зозулинець шоломоносний, сон-трава велика, сон-трава широколиста, підсніжник звичайний, клокичка периста, лілія лісова та ін. Основним завданням польових робіт було інвентаризація видів флори, що зростають на зазначених ділянках та уточнення меж оселищ. Загальна площа території дослідження становила 50 га.

Після повернення з польових робіт керівники груп коротко підсумували здійснені їхніми командами дослідження. Також учасники семінару мали змогу ознайомитися з електронною базою даних, представленою Р. Ласаком і Я. Шаффером та власноруч внести до неї усі зібрані в полі дані.

Третій день семінару розпочався із презентації результатів картування Р. Ласаком. Експерт зазначив, що під час польових робіт здійснено опис 19 полігонів, понад 1000 записів рослин, ідентифіковано понад 350 видів рослин та 9 видів оселищ (з них 5 – занесені до додатку 1 Оселищної директиви).

З короткими повідомленнями виступили Володимир Баточенко (старший науковий співробітник НПП «Північне Поділля») («Перспективи збереження біорізноманіття модельної ділянки «Стінка»», Роман Кіш («Оселища Карпат, що перспективні для включення до списків Natura 2000» )

Також учасники мали змогу вислухати доповіді Я. Шеффера «Природоохоронний статус видів та оселищ – концепція природоохоронного статусу, менеджмент-планування, моніторинг» та Р. Ласака «Моніторинг і звітність – методи моніторингу, організаційна та інформаційна системи».

На завершення, із заключним словом виступили Ю. Сиротюк, І. Іваненко та Я. Шеффер.

 

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест