Працівники НПП «Північне Поділля» прочитали лекцію про альтернативні джерела енергії для студентів Бродівського педколеджу.

20.01.2016 admin ЕкоосвітаНовини

5У зв’язку із загальним погіршенням екологічної ситуації людство все активніше шукає реальні можливості використання так званих відновлюваних екологічно чистих джерел енергії — вітру, сонця, морських і земних глибин, біогазу, біодизельного палива, біоетанолу. З огляду на зазначене, працівники відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку «Північне Поділля»  організували та провели для студентів Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича еко-лекцію «Альтернативні джерела енергії».

Метою заходу було: поглиблення знань студентів про способи отримання і перетворення електричної енергії; розкрити питання енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії; формувати у студентів екологічну свідомість, навчити цінувати і раціонально використовувати природні ресурси; розвинути навички економного використання електроенергії та свідомо розуміти, що захист природи – захист власного здоров’я.

Спочатку еко-освітяни розповіли про перспективи освоєння відновлювальних енергоносіїв та охарактеризували переваги поновлюваних джерел енергії порівняно з традиційними. Зокрема, працівники парку наголосили, що ці джерела є практично невичерпними, не забруднюють навколишнє середовище, не потребують видобутку, переробки та доставки палива; не потрібно використовувати воду для  охолодження, вилучати  залові відходи або продукти розпаду тощо.

Також працівники відділу еколого-освітньої роботи зазначили, що основним недоліком більшості поновлюваних джерел енергії є непостійність їхнього енергетичного потенціалу. Зокрема еко-освітяни підкреслили, що перспективність широкого застосування нетрадиційних джерел енергії підтверджується експлуатацією відповідних об’єктів та установок у ряді районів нашої країни і за кордоном. Нетрадиційні джерела енергії є екологічно чистими, що надзвичайно важливо для оздоровлення повітря та води, їх значення зростає і в зв’язку з об’єктивним подорожчанням традиційних паливних ресурсів – нафти, газу, вугілля тощо.

1234

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест