15 травня – Міжнародний день клімату

15.05.2013 admin Екоосвіта

klimatВідзначається у зв’язку з оголошенням метеорологами необхідності захисту клімату, як ресурсу, для добробуту нинішніх та прийдешніх поколінь, адже клімат, погода, природні катаклізми істотно впливають на продовольчу, життєву, майнову безпеку, на водні ресурси, відпочинок та збалансований розвиток всіх держав, без винятку.
Першіметеорологічніспостереження на Україніпочалися в 1738 році в Харкові. У 1810 році в селіКручик, 50 км відХаркова засновано метеорологічнустанцію, яка спостерігала за температурою, тиском, опадами, напрямомвітру, визначеннямзагального стану погоди. Станціядіяла до 1840 року.
Сучасна наука не даєточнівідповідіщодоможливості та строківнастаннярізких і катастрофічнихзмінклімату. Протесвоєчасна і активна діяльність з пом’якшеннянаслідківзміниклімату, істотнознижуєвитрати, пов’язані з процесомадаптації.
іжнароднаспівдружність, визнаючинебезпеку, пов’язану з постійнимзростаннямвикидівпарниковихгазів, домовилася про підписанняРамковоїКонвенції ООН з питаньзміниклімату в 1992 р. Значнимкроком вперед у спробівирішити проблему зміниклімату ставКіотський Протокол, схвалений на третійсесіїконференціїсторінРамковоїконвенції про змінукліматуОрганізаціїОб’єднанихНації (грудень 1997 року).

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест