11-12 травня Всесвітній день мігруючих птахів

13.05.2013 admin Екоосвіта

Всесвітній день мігруючих птахів був започаткований у 2006 році і є щорічною кампанією з поширення обізнаності щодо потреби охороняти мігруючих птахів та їх середовища існування. Цей день організовується Секретаріатами Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS, Боннська конвенція) та Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA) – двох міжнародних договорів з охорони дикої природи, адміністрування яких здійснюється Програмою охорони навколишнього природного середовища (ЮНЕП), а також рядом партнерів, кількість яких зростає.
lelekuЩороку велика кількість видів птахів здійснює міграції, снуючи своєрідну павутину міграційних шляхів, перетинаючи та урізноманітнюючи чимало середовищ існування. Придатнісередовищаіснування є життєвонеобхідними для мігруючихптахів, оскільки вони надаютьпростір, потрібний для їхживлення, відпочинку та розмноження. Протелюдськадіяльність прямо чиопосередковано завдає шкоди циммісцям шляхом фрагментації і деградаціїоселищ, щонесесмертельнузагрозумігруючим птахам. Важливісередовищаіснуваннязникають, а разом з ними і мережа, щоїхз’єднує.Маючиобмежений доступ до цихважливихоселищ, птахи можуть не витриматипереліт, щовимагаєвід них значних сил. Таким чином, менеджмент екологічноїмережімаєвирішальнезначення для охоронимігруючихвидівптахів.
Тема «Створеннямережі для мігруючихптахів» підкреслює потребу співпраці і створення зв?язків міжорганізаціями і людьми з метою збереженнямігруючихптахів. Оскількиміграційні шляхи нерідкоперетинають багато кордонів, ціліконтиненти і океани, ефективнастратегія менеджменту вимагаєспільнихдій у форміміжнародногоспівробітництва. Потрібніколективніприродоохороннізусилляурядів, природоохороннихорганізацій, науковців і громадськості, щобзабезпечитивиживаннямігруючихптахів

Всесвітній день мігруючих птахів

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест