Природні умови

Природні умови Національного природно парку «Північне Поділля» характеризується широким ландшафтним та природно-географічним різноманіттям, які зумовлені геолого-геоморфологічною будовою, ґрунтово-кліматичними умовами, флористичними і геоботанічними особливостями (Matolych et al., 2009).

Парк має кластерну структуру та розташовану в таких геоморфологічних районах: дуже розчленована скульптурна височина Опілля (горбисті пасма мають типовий напрямок з північного заходу на південний схід, вершини пасм і горбів округлені, пластові форми відсутні. Опілля розчленоване широкими заплавними долинами рік Золотої Липи, Гнилої Липи та їх притоків), Гологоро-Кременецьке горбогір’я з прилеглими останцевими групами (включає Гологори і Вороняки). Горбогір’я перетинають прохідні долини між верхів’ями притоків Дністра і Західного Бугу. З боку Побужжя у схил наче «затоки» врізуються зниження у районі с. Гологори, м. Золочева (Золочівська улоговина). Широка Колтівська улоговина лежить у верхів’ях Західного Бугу. Остання сполучається прохідними долинами з верхів’ями Серету.

Клімат будь-якої території формується під впливом сукупності факторів, серед яких: сонячна радіація (тепло від Сонця), атмосферна циркуляція, що зумовлює перерозподіл по території тепла та вологи, і характер місцевості (висота, експозиція схилів, грунтово-рослинний покрив). Географічна широта (49°50′), на якій розташована територія Львівської області (отже і Парк), одержує до 92,4 ккал/см2 сумарної радіації за рік (60% від можливої.163,3 ккал/см2 ). Така різниця між можливою і дійсною сумарною радіацією зумовлена значною хмарністю над територією, а основна кількість тепла, витрачається на випаровування.

У різних пунктах Парку спостерігаються відмінності в температурі повітря, кількості опадів, хмарності тощо, які зумовлюються циркуляцією атмосфери. Панівним є повітряні маси помірних широт, або полярні. Морське полярне повітря спостерігається в усі пори року. Взимку воно приносить похмуру з туманами погоду, викликає відлиги, а влітку – нестійку холодну погоду зі зливами, грозами. Континентальне полярне повітря долинає найчастіше влітку та навесні і приносить холодну, безхмарну погоду, низькі мінімальні температури. Інколи, на дану територію проникає тропічне повітря, яке викликає теплу, хмарну погоду з туманами і мжичкою. З атмосферною циркуляцією тісно пов’язаний вітровий режим території. Переважаючими у зимовий період є західні та південно-західні, влітку – західні та північно-західні вітри.
Середньорічні суми опадів коливаються у межах від 579 до 860 мм (останні 10 років ). Найбільша кількість припадає на червень-липень і становить 90 – 140 мм за місяць, найменша – на січень-лютий (24 –40 мм за місяць). Кількість опадів за літній період перевищує кількість опадів за зимовий період у 2–3 рази.

Сніговий покрив у рівнинних районах є нестійким і може утворитися у другій декаді жовтня, але найчастіше він встановлюється у кінці листопада – на початку грудня і тане в першій або в другій декадах березня.

На території НПП «Північне Поділля» виділяються 4 природні пори року, які можна розділити на періоди, закономірно зумовлені сонячною радіацією, атмосферною циркуляцією та станом підстилаючої поверхні (фенологічні явища). 3има в рівнинних частинах починається у середньому 26 листопада. Зимова пора характеризується найменшою тривалістю дня (8 год), а отже, й меншою тривалістю сонячного сяяння. Переважає похмура погода із західними та південно-західними вітрами. Відлиги бувають інколи настільки тривалими, що сніговий покрив повністю сходить і поверхня ґрунту відтає.

Весна починається 4 – 11 березня. У цей період спостерігається швидке зростання сонячної радіації, підвищується температура повітря, що, в свою чергу, виявляється у сезонних змінах зовнішнього вигляду ландшафту. Середньодобові температури піднімаються вище 0°С, але можливі повторення і від’ємних температур. Весна відзначається частими приморозками, що є досить важливою особливістю температурного режиму цієї пори року. Початок вегетаційного періоду навесні зумовлюється підніманням середньодобової температури повітря вище 5°С. У квітні і особливо в травні починає інтенсивно підвищуватись температура повітря, ґрунт добре нагрівається, і рослини починають вегетувати. Весна часто супроводжується як холодом, так і теплом, що створює мінливість погоди.

Літо – пора року, яка характеризується максимумом температури і опадів, найбільшими величинами сонячної радіації і найдовшим днем (понад 16 год). Починається 25 травня – 4 червня. Літо помірно тепле, абсолютний максимум температури повітря може піднятися до 35°С. Влітку розвивається інтенсивна грозова діяльність. Як і всі природні пори року, літо не однорідне і його можна розділити на періоди.

Осінь починається у вересні. Протягом осені літній режим замінюється зимовим. Ця пора року характеризується зменшенням кількості сонячної радіації та опадів, пониженням температури повітря. Приморозки прискорюють листопад деревних і кущових порід.

Формування флори і рослинного покриву на території НПП «Північне Поділля» пов’язане з льодовиковим і післяльодовиковим часом. У її формуванні брали участь північні та південно-східні види, гірські види, а також рівнинні атлантичні види. З південного сходу занесені степові види. У зв’язку з цим флора території Парку неоднорідна за своїм складом. Природна рослинність збереглася лише на одній третині площі і характеризується передусім лісовими, лучними та болотними угрупованнями. На дуже обмежених ділянках збереглися фрагменти степової рослинності.

Ґрунтовий покрив території парку вражає своєю строкатістю. У рівнинних лісолучних ландшафтах панують дерново-підзолисті ґрунти, серед яких поширені також дернові та болотні. У лісостепових ландшафтах на вододілах і схилах залягають сірі опідзолені (лісові) та чорноземи, а в долинах річок і днищах балок — також дернові та болотні.

Територія НПП «Північне Поділля» розташована у вологій, помірно-теплій агрокліматичній зоні. Головною галуззю економіки є сільське господарство, що спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків і зернових культур, ріпаку, кукурудзи на зерно, сої, гірчиці, а також переробна промисловість.

Серед корисних копалин території можна назвати дрібнозернисті та кварцево-вапнянкуваті піски, поклади торфу, глина керамічна, глина будівельна. Особливим багатством регіону є значні запаси питної води. У регіоні розливають «Карпатську джерельну» та «Добру воду».


Розробка та супровід: Квест