Відбудеться Міжнародна наукова конференція “Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі”

11.08.2016 admin Новини

Міністерство екології та природних ресурсів України

НПП «Північне Поділля»

Інститут екології Карпат НАН України

Державний природознавчий музей НАН України

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Бродівська РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Бродівська районна рада

Громадська ініціатива «Пам’ятка Пеняцька»

Міжнародна наукова конференція

Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі

(130-річчя створення “Пам’ятки Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі)

NATURE PROTECTED AREAS IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE WORLD

(130th anniversary of the “Pamiatka Pieniacka” creation – the first protected area in Europe)

Перше інформаційне повідомлення

26-27 жовтня 2016

Львів – Броди – Пеняки

Шановні колеги!

ЛогоЗапрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі», яка присвячена 130-річчю створення “Пам’ятки Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі.

Конференція відбудеться 26-27 жовтня 2016 року у місті Броди Львівської області на базі національного природного парку “Північне Поділля”.

 

Голова оргкомітету конференціїЮрій Євгенійович Сиротюк, директор національного природного парку “Північне Поділля”

Співголови оргкомітету: Олександр Олександрович Кагало, к.б.н., с.н.с., завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;

Юрій Миколайович Чернобай, д.б.н., проф., директор Державного природознавчого музею НАН України, м. Львів;

Руслан Мар’янович Гречаник, директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Члени оргкомітету: Богданна Михайлівна Дзвінник, начальник відділу еколого-освітньої роботи НПП «Північне Поділля»;

Михайло Микитович Шишка, начальник відділу рекреації та туризму НПП «Північне Поділля»;

Роман Степанович Яремович, провідний фахівець з рекреації відділу рекреації та туризму, секретар НТР НПП «Північне Поділля»;

Володимир Миколайович Баточенко, старший науковий співробітник відділу науки НПП «Північне Поділля»;

Дмитро Васильович Шелест, молодший науковий співробітник відділу науки НПП «Північне Поділля»;

Ольга Олегівна Андрєєва, к.б.н., заступник завідувача відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;

Надія Миколаївна Сичак, к.б.н., с.н.с. відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;

Світлана Володимирівна Сосновська, к.б.н., н.с. відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;

Наталія Володимирівна Скібіцька, пров. інж. відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;

Ольга Петрівна Коплик, інж. I кат. відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України.

 

Напрями роботи конференції (секції):

 

 • сучасні методологічні й практичні засади створення й функціонування природоохоронних територій – український та світовий досвід;
 • історія формування та розвиток парадигми природоохоронної справи в Україні та світі;
 • вивчення, збереження та відновлення природного біотичного та ландшафтного різноманіття природоохоронних територій;
 • еколого-освітня діяльність і її роль у збереженні природного біотичного та ландшафтного різноманіття й сталого розвитку регіонів;
 • рекреація й туризм на територіях природно-заповідного фонду, історико-культурна унікальність Волино-Поділля;
 • проблеми організації охорони територій природно-заповідного фонду;
 • історія, сучасна ситуація й перспективи природоохоронної справи в Україні.

 

Робочі мови конференції:

українська, англійська, польська, російська

 

Форма участі:

 1. Усна доповідь на пленарному чи секційному засіданні (за рекомендацією Оргкомітету).
 2. Очна участь без доповіді.
 3. Стендова доповідь.
 4. Заочна участь (тільки публікація статті у збірнику матеріалів конференції).

 

Попередня програма конференції:

1-й день Засідання на базі НПП “Північне Поділля”

 

2-й день Засідання, екскурсія до Пам’ятки Пеняцької, історичними й природничими місцями НПП “Північне Поділля”

 

Умови участі:

Для участі у конференції необхідно:

 1. Надіслати заявку до 15 вересня 2016 року на електронну адресу оргкомітету conf_pn_podillia2016@ukr.net;
 2. Надіслати матеріали до 25 вересня 2016 року на електронну адресу оргкомітету;
 3. Після отримання другого інформаційного повідомлення (до 7 жовтня 2016 року) сплатити вартість публікації та направити повідомлення про це на електронну адресу оргкомітету;
 4. Очні учасники сплачують оргвнесок під час реєстрації.

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Міжнародної наукової конференції

«Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі»

26-27 жовтня 2016 року,  м. Броди, Львівська область

 

Прізвище __________________________________________
Ім’я __________________________________________
По-батькові __________________________________________
Вчене звання __________________________________________
Місце роботи / навчання __________________________________________
Посада __________________________________________
Науковий ступінь __________________________________________
Науковий керівник (для студентів та аспірантів) __________________________________________
Телефон / факс __________________________________________
Контактний e-mail __________________________________________
Поштова адреса, країна __________________________________________
Назва доповіді __________________________________________
Секція __________________________________________
Форма участі:

усна доповідь,

очна участь без доповіді, стендова доповідь,

тільки публікація у збірнику

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Необхідність в поселенні ТАК               НІ
Дата заповнення заявки  

 

Заявка надсилається окремим файлом Microsoft Office Word, формату *doc, назва файлу латиницею має складатися з прізвища учасника та слова «zayavka» (приклад – Ivanenko.zayavka.doc).

 

Оформлення публікацій:

Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат А4. Об’єм публікації 2-5 повних сторінок.

Шрифт Times New Roman, кегль 14 пт. Інтервал – 1,5.

Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Абзацний відступ – 1 см. Вирівнювання – по ширині. Таблиці й рисунки розміщуються в тексті. У тексті не використовувати примусові переноси й табуляцію.

Оформлення публікації слід виконати згідно з вимогами збірника «Наукові основи збереження біотичного різноманіття» (http://ftp.ecoinst.org.ua/rules.pdf).

Тексти публікацій будуть опубліковані з максимальним збереженням авторської редакції.

Автори повністю відповідають за наукову достовірність, зміст і стиль своїх публікацій. Погляди, висновки й позиції, висловлені авторами у статтях, можуть не збігатися з поглядами, міркуваннями й позиціями редакційної колегії, установ-організаторів конференції, Міністерства екології та природних ресурсів України.

До одноосібних робіт аспірантів і студентів додатково подається рецензія або лист-супровід наукового керівника.

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються.

Матеріали надсилати на адресу Оргкомітету в електронному вигляді окремим файлом Microsoft Office Word, формату *doc. Назва файлу латиницею і повинна складатися із прізвища першого автора та слова «stattja» (приклад – Petrenko.stattja.doc.).

Оргкомітет має право відхиляти матеріали у випадках їх низького наукового рівня, невідповідності тематиці конференції та правилам оформлення.

 

До початку роботи конференції заплановано видати збірник матеріалів доповідей учасників конференції. Для отримання збірника необхідно повідомити про це у заявці та сплатити вартість збірника. Для отримання збірника поштою сплатити також вартість пересилання.

 

Інформація щодо організаційних питань проведення конференції буде подана у другому повідомленні.

 

Програмна Рада Конференції:

 

 • Козловський Микола Павлович, д.б.н., с.н.с., директор Інституту екології Карпат НАН України – голова програмної ради
 • Тасєнкевич Лідія Олексіївна, д.б.н., проф., завідувач кафедри ботаніки Львівського Національного університету імені Івана Франка;
 • Сорока Мирослава Іванівна, д.б.н., проф., професор кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України;
 • Кагало Олександр Олександрович, к.б.н., завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України;
 • Башта Андрій-Тарас Вікторович, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України;
 • Шушняк Володимир Миколайович – к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка;
 • Сичак Надія Миколаївна – к.б.н., старший науковий співробітник відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України.

 

Кошти:

Вартість публікації обсягом 3-5 сторінок – 60 грн. При перевищенні цього обсягу – додатково 10 грн. за кожну повну сторінку.

Оргвнесок (сплачується очними учасниками під час реєстрації) – 135 грн. (у вартість входять: папка з матеріалами конференції, екскурсії, кава-брейк).

Вартість збірника на паперовому носії – 100 грн. Вартість пересилки збірника поштою в межах України службою Укрпошта – 20 грн., кур’єрською службою “Нова пошта” (можлива кур’єрська доставка) – оплачує отримувач. Вартість пересилки за кордон – 12€.

 

За довідками звертатися:

80600

вул. Львівська 28,   та/або а/с12

м.Броди

Львівської обл.,

НПП «Північне Поділля»

Тел/факс (03266) 44005

+380953083114 Дмитро

conf_pn_podillia2016@ukr.net

http://parkpodillya.com.ua

 

З повагою, Оргкомітет.

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест