Ландшафти

Природний парк розташований у середній частині Гологоро-Кременецького пасма (північний уступу Подільської височини).

На його території абсолютні висоти становлять 380 – 440м н. р. м. За особливостями природних умов цей регіон поділяють на два природні райони – Гологірський та Вороняківський, межа між якими проходить вздовж долини річки Золочівка.

Вся територія розчленована долинами та ярами, які утворені верхів’ями рік Іква, Стир, Золочівка, Західний Буг з півночі, а Золотої Липи, Стрипи й Серета з півдня.

Між м. Золочів та с. Підгірці останцеві гори чергуються із заокругленими горбами. Серед них гори Жулицька, Свята, Біла, Висока, Сторожиха.
Від с. Підгірці до верхів’я р. Іква піднімаються гори Кам’яна (421м н. р. м.) над с. Жарків, г. Високий Камінь над с. Голубиця, г. Підкамінська (403м н. р. м.) над смт. Підкамінь.

На території регіону виділяють чотири типи ландшафту:

– заплавний, добре виражений у долинах річок Іква та Західний Буг. Урочища у цьому типі місцевості представлені, як правило, двома варіантами: осокові болота, які місцями переходять у чорновільшняки, а також різнотравні луки, приурочені до найбільш піднесених ділянок;

– прирічковий тип місцевості, який об’єднує схили річкових долин, яри, байраки, балки, які розтинають ці схили;

– останцево-водороздільний, пануючий тип місцевості. Головними елементами рельєфу тут є столоподібні останці, розділені широкими балками та ярами;

– дюнно-грядовий тип місцевості зустрічається фрагментарно, на незначних площах району Золочівсько-Колтівської улоговини. Для нього характерна наявність піщаних дюн і гряд, які чергуються з міжгрядовими западинами.


Розробка та супровід: Квест