Цілі та завдання

НПП “Північне Поділля” створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів Північного Поділля, які мають важливе природоохоронне, наукове,  естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Основними завданнями Парку є:

  • збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об’єктів Північного Поділля, включаючи реліктові екстразональні степові угрупування та букові лісостани, підтримання та забезпечення екологічної природної рівноваги в регіоні;

  • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

  • організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;

  • відродження місцевих традицій природокористування; проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.


Розробка та супровід: Квест