Науково-дослідна діяльність

Начальник науково-дослідного відділу, к. с-г. наук

Паньковська Галина Петрівна

Паньковська Галина Петрівна

Науково-дослідницька діяльність відділу

Фенологічні маршрути на території Національного природного парку «Північне Поділля»

Однин із важливих елементів моніторингових досліджень на територіях природно-заповідного фонду це фенологічні спостереження, метою яких є виявлення сезонних зміни рослинного та тваринного світу та фіксація строків їх настання. Це набухання бруньок, масове цвітіння, масове дозрівання плодів, поява потомства, і так далі. Така інформація є надзвичайно банальною, проте якщо ці багаторічні дані співставити та порівняти, то можна робити певні припущення про зміни чи коливання кліматичних показників певного регіону.

Найбільшу наукову цінність становлять ті фенологічні спостереження, які постійно проводяться на одному й тому самому місці. Нещодавно працівники науково-дослідного відділу спільно у співпраці з інспекторами Підкамінського та Золочівського ПНДВ заклали нові фенологічні маршрути (буковий ліс, болото із трансформованим під впливом осушення рослинним покривом). Для кожного маршруту розроблено картосхему, відібрано основні лісоутворюючі породи, найпоширеніші кущі та чагарники, легко діагностовані фонові види рослин та тварин.


Розробка та супровід: Квест