Флора

Флора Національного природного парку «Північне Поділля» нараховує 1206 таксонів видового рангу судинних рослин, що належать до 471 родів та 120 родин. З цього числа 16 (1,4%) видів є ендеміками різного рангу: Carlina onopordifolia, Chamaecytisus albus, Senecio besseranum та ін., близько 240 видів (22,1%) ростуть на межах своїх ареалів, або в локалітетах, відірваних від основного ареалу. Це, зокрема, Carex davalliana, Carex umbrosa, Cladium mariscus, Daphne cneorum, Juncus subnodulosus, Leucojum vernum, Schoenus ferrugineus, Staphyllea pinnata.

На території Парку виявлено 39 видів мохоподібних, що належать до 30 родів, 18 родин, 7 порядків і 2 класів (Marchantiophyta і Bryophyta), а також 53 види водоростей із семи відділів, 12 класів, 23 порядків, 29 родин і 43 родів. Серед зазначених видів переважають зелені та діатомові водорості (71,7% для обох відділів), які є найбільш чисельними у флорі України та містять значну кількість видів-індеферентів (видів з широкою екологічною амплітудою).

Крім того на території Парку виявлено 237 видів нижчих рослин і грибів, а саме: міксоміцети – 2, аскомітовові гриби – 6, базидіомікотові гриби – 80, лишайників – 77 і ліхенофільних грибів – 3.

За літературними даними та даними власних досліджень на території НПП росте 79 видів рослин (підтверджено 52 види рослин та 4 види грибів ), занесених до Червоної книги України (2009 р.). Зростання багатьох видів потребує ще підтвердження.

1. Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gayer
2. Adonis vernalis L.
3. Allium strictum Schrad.
4. Allium ursinum L.
5. Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase
6. Anemone narcissiflora L. (= Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub)
7. Betula humilis Schrank
8. Betula obscura А.Kotula
9. Botrychium lunaria (L.) Sw.
10. Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch)
11. Botrychium virginianum (L.) Sw.
12. Carex davalliana Smith
13. Carex hostiana DC.
14. Carex umbrosa Host
15. Carlina cirsioides Klokov
16. Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł.
17. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
18. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.
19. Cephalanthera rubra (L.) Rich.
20. Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.
21. Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Klásk.
22. Cladium mariscus (L.) Pohl s.l.
23. Cochlearia pyrenaica DC.
24. Coeloglossum viride (L.) C.Hartm.
25. Corallorhiza trifida Châtel.
26. Cypripedium calceolus L.
27. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soό
28. Dactylorhiza incarnata (L.) Soό s.l.
29. Dactylorhiza maculata (L.) Soό s.l.
30. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.
31. Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soό
32. Daphne cneorum L.
33. Dianthus pseudoserotinus Błocki
34. Dracocephalum austriacum L.
35. Dracocephalum ruyschiana L.
36. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
37. Epipactis helleborine (L.) Crantz
38. Epipactis palustris (L.) Crantz
39. Epipactis purpurata Smith
40. Epipogium aphyllum Sw.
41. Festuca heterophylla Lam.
42. Galanthus nivalis L.
43. Gladiolus imbricatus L.
44. Goodyera repens (L.) R. Br.
45. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
46. Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.
47. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
48. Iris sibirica L.
49. Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz
50. Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Fritsch
51. Leucojum vernum L.
52. Lilium martagon L.
53. Listera ovata (L.) R.Br.
54. Lunaria rediviva L.
55. Lycopodium annotinum L.
56. Malaxis monophyllos (L.) Sw.
57. Orchis ustulata L.
58. Neottia nidus-avis (L.) Rich.
59. Orchis mascula (L.) L.
60. Orchis militaris L.
61. Orchis purpurea Huds.
62. Pinguicula bicolor Woł.
63. Platanthera bifolia (L.) Rich.
64. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.
65. Pulsatilla grandis Wender.
66. Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.
67. Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit.
68. Rosa czackiana Besser
69. Salix starkeana Willd.
70. Schoenus ferrugineus L.
71. Scopolia carniolica Jacq.
72. Scorzonera austriaca Willd.
73. Senecio besserianus Minder.
74. Sesleria caerulea (L.) Ard.
75. Staphylaea pinnata L.
76. Stipa pennata L.
77. Swertia perennis L.
78. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
79. Trifolium rubens L.

Два види судинних рослин включені до Червоного списку МСОП: відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawł.); зіновать Блоцького (Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Klásk.).

Два види до Європейського Червоного списку: відкасник осотоподібний (Carlina cirsioides Klokov) і ложечниця піренейська (Cochlearia pyrenaica DC.).

Сім видів включені до Резолюції № 4 Бернської конвенції: відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawł.); змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum L.); змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.); зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.); сон великий (Pulsatilla grandis Wend.), сон відхилений (Pulsatilla patens (L.) Mill.), синяк руський (Echium russicum J.F.Gmelin).


Розробка та супровід: Квест