ФАУНА ПТАХІВ НПП ‘‘ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ’’

02.04.2021 admin НаукаНовини

Орніторізноманіття національного природного парку становить 235 видів. Вивчення населення птахів регіону розпочалося ще у XIX ст. галицьким меценатом, краєзнавцем, непересічним організатором музейної та природоохоронної справи графом В. Дідушицьким (1825-1899), який заснував резерват ‘‘Пам’ятка Пеняцька” (затверджений постановою Австро-Угорського парламенту (м. Відень) в 1886 р.). Граф виділив на своїх приватних землях ‘‘понад 40 моргів” 200-літньої липової бучини з метою збереження “на всі часи” унікальних, корінних та рідкісних угруповань рослин і тварин.

Впродовж 1945-1950 рр. корінний деревостан був повністю вирубаний. Разом з прадавнім лісом були зруйновані й унікальні водно-болотяні екосистеми регіону як природного, так і антропогенного походження. На цих озерах і ставах в часи заснування ‘‘Пам’ятки…” існували унікальні орнітокомплекси, зокрема гніздився орлан-білохвіст, зникаючий в Україні та Європі вид. Підтвердженням цього є колекції чучел та кладок птахів Державного природознавчого музею НАН України у Львові, зібрані в околицях с. Пеняки наприкінці ХІХ ст.

Протягом років фактичної діяльності Парку (починаючи з 2012 р.) дослідження орнітофауни проводилося рядом фахівців, зокрема, А.-Т.В. Башта та М.В. Скирпан вивчали видовий склад птахів, їх щільність та просторовий розподіл у гніздовий період в букових лісах; А.-Т.В. Башта також проводив вивчення міграції птахів на стаціонарі «Верхів’я р. Стир», нічні обстеження гніздопридатних територій та обліки совоподібних; П.М. Гринюк виконував дослідження населення птахів лучно-степових, грабово-букових і хвойних оселищ, вивчення міграційних потоків під час осінньої міграції птахів.

Деякі види птахів, такі як гагара полярна, казарка білощока, боривітер степовий, орябок, дрохва, плавунець плоскодзьобий, поморник короткохвостий і сова яструбина не спостерігалися впродовж останніх 50 років, тому найшвидше їх можна вважати зниклими у авіфауні Парку.

До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи відноситься 13 видів птахів, до Європейських червоних списків – 14, до Червоної книги України (2009) – 37, до додатків Бернської конвенції – 224, до додатків Бонської конвенції – 113, до додатків Вашингтонської конвенції (CITES) – 36 і до регіонального Червоного списку Львівської обл. (2013) – 39.

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест