Річні планти та звіти

ПЛАН ТА ЗВІТ З НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2018

2019

2020

2021

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ВІДДІЛУ РЕКРЕАЦІЇ

2022


Розробка та супровід: Квест