ПІЗНАЄМО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ»

01.02.2022 admin Новини

На території НПП «Північне Поділля» знаходяться два водно-болотних об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення – це гідрологічний заказник «Пониківський» та ландшафтний заказник «Верхобузький». Також до водно-болотних територій належать долини річок Луг (між селами Чепелі та Звижень), В’ятина (між селами Лукавець та Батьків), Золота Липа (в околицях села Гологори).

Ландшафтний заказник «Верхобузький», площа якого складає 324 га. Об’єкт створений з метою збереження унікальної ділянки річкової долини Західного Бугу із комплексом реліктових ландшафтно-геоморфологічних та фітоценотичних утворень. Тут зростає близько 20 видів рідкісних рослин, у тому числі єдине в Україні місце зростання ложечниці піренейської, а також зберігся великий масив зростання меч-трави болотної та популяції представників родини орхідних (зозулинець травневий, зозулинець м’ясо-червоний та ін.). Ця територія відіграє важливе значення як місце кормового біотопу для луня лучного, підорлика малого, журавля сірого. Також ця територія є місцем гніздівлі багатьох гідрофільних видів птахів: очеретянки лучної, плиски жовтої та ін..Окрім того, тут можна побачити місця поселень бобра європейського. В минулому багата водою болотна місцевість докорінно змінилась, рівень ґрунтових вод значно знизився в останні десятиліття (меліоративні заходи неодноразово проводились протягом ХХ ст.).

Гідрологічний заказник «Пониківський» – площа 53,7 га. Мета створення – збереження водно-болотної ділянки, що характеризується високим рівнем збереженості природної структури біогеоценозів і витоку р. Стир. Флора цієї ділянки багата та різноманітна, і представлена рядом рідкісних бореальних видів. Серед трав домінують очерет, рогіз широколистий. Заказник являється резерватом великої кількості гніздових водно-болотних видів птахів, серед яких тут регулярно трапляється пірникоза мала, ремез, крячок білощокий. Ця заповідна ділянка – важливе місце для зимівлі водно-болотних птахів, зокрема, для крижня, лебедя-шипуна, курочки водяної. Із ссавців виявлено видру річкову, чисельність якої, внаслідок браконьєрства, тут швидко зменшується.
Хоча дані водно-болотні угіддя Парку не відповідають міжнародним (рамсарським) критеріям, однак відіграють надзвичайно цінну роль для збереження і відтворення рідкісної біоти, становлять значиму соціальну та культурну цінність, а також формують екологічну свідомість мешканців краю.

Comments are currently closed.


Розробка та супровід: Квест