Фауна

На території Національного природного парку «Північне Поділля» достовірно відмічено 1256 видів тваринного світу, з них безхребетних – 940 та хребетних – 316 видів. Вагому частину фауни безхребетних Національного природного парку становлять клас Комахи Insecta (524 види), Павукоподібні Arachnida (276 видів), Прихованощелепні Entognatha (87 видів), Черевоногі молюски Gastropoda (45 видів), Двостулкові молюски Bivalvia (5 видів). По одному виду представлені класи Пояскові Clitellata, Двопарноногі багатоніжки Diplopoda і Enoplea.

Фауну хребетних складають класи Птахи Aves  (235 видів), Ссавці Mammalia (57 видів), Земноводні Amphibia (11 видів), Променепері риби Actinopterygii (7 видів) та Плазуни Reptilia (6 видів).

Раритетну складову Парку формують 333 види, що занесені до різних червоних списків. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи відноситься 28 видів тварин, до Європейських червоних списків – 35, до Червоної книги України (2009) – 94, до додатків Бернської конвенції – 291, до додатків Бонської конвенції – 128, до додатків Вашингтонської конвенції (CITES) – 38 і до регіонального Червоного списку Львівської обл. (2013) – 107.

Дослідження фауни на території Національного природного парку «Північне Поділля» проводили такі фахівців як А.-Т.В. Башта (Інститут екології Карпат НАН України), який отримав відомості по видовому складу і просторовому розподілі орнітофауни й теріофауни, у тому числі ряду Лиликоподібні Vespertilioniiformes. Ґрунтовніші дослідження відносно видового складу птахів, їх щільності та просторового розподілу в гніздовий період у букових лісах Парку вивчали М.В. Скирпан (Державний природознавчий музей НАН України) і А.-Т.В. Башта.

Дослідженням ентомофауни займалися такі фахівці: А.І. Бачинський, Ю.В. Канарський (Інститут екології Карпат НАН України). Вони вивчали зникаючі види Лускокрилих Lepidoptera. Також, відомості про безхребетні та хребетні види тварин, які занесені до Червоної книги України (2009) були зібрані працівниками науково-дослідного відділу Парку В.М. Баточенком і Р.Ю. Юречком впродовж останніх років.


Розробка та супровід: Квест